Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • Vị trí: Đường Dương Thị Phua
  • Diện tích: 82.5 m2
  • Giá bán: 950 triệu
  • Vị trí: Đường Hà Huy Giáp
  • Diện tích: 91 m2
  • Giá bán: 1 tỷ 100 triệu