Hiển thị tất cả 3 kết quả

  • Vị trí: Đường Dương Thị Phua
  • Diện tích: 82.5 m2
  • Giá bán: 950 triệu
  • Vị trí: Đường Nguyễn Thị Náo
  • Diện tích: 775 m2
  • Giá bán: 8 tỷ 880 triệu
  • Vị trí: Đường An Nhơn Tây
  • Diện tích: 288 m2
  • Giá bán: 4 tỷ