Hiển thị tất cả 4 kết quả

 • Vị trí: Đường Nguyễn Thị Bị
 • Diện tích: 211 m2
 • Giá bán: 6 tỷ
 • Vị trí: Đường Hà Huy Giáp
 • Diện tích: 4000 m2
 • Giá bán: 6 tỷ 950 triệu
 • Vị trí: Đường Nguyễn Thị Náo
 • Diện tích: 577 m2
 • Giá bán: 6 tỷ 500 triệu
 • Vị trí: Đường Nguyễn Thị Náo
 • Diện tích: 775 m2
 • Giá bán: 8 tỷ 880 triệu