Hiển thị kết quả duy nhất

  • Vị trí: Đường Dương Thị Phua
  • Diện tích: 120 m2
  • Giá bán: 1 tỷ 550 triệu