Hiển thị tất cả 3 kết quả

  • Vị trí: Đường Dương Thị Phua
  • Diện tích: 511 m2
  • Giá bán: 4 tỷ 550 triệu