Hiển thị kết quả duy nhất

  • Vị trí: Đường Dương Thị Phua
  • Diện tích: 82.5 m2
  • Giá bán: 950 triệu