Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • Vị trí: Đường Dương Thị Phua
  • Diện tích: 511 m2
  • Giá bán: 4 tỷ 550 triệu
  • Vị trí: Đường Nguyễn Thị Náo
  • Diện tích: 775 m2
  • Giá bán: 8 tỷ 880 triệu