Hiển thị kết quả duy nhất

  • Vị trí: Đường Nguyễn Thị Bị
  • Diện tích: 211 m2
  • Giá bán: 6 tỷ