Đất vườn 5×58=288m2, khu dân cư , đường trải đá 5m, xã An Nhơn Tây

  • Vị trí: Đường An Nhơn Tây
  • Diện tích: 288 m2
  • Giá bán: 4 tỷ